Produción Audiovisual (técnicos)

O presente Convenio constitúe un corpo de normas reguladoras das relacións laborais entre as empresas de produción audiovisual e os traballadores/as que prestan os seus servizos ás mesmas. Quedan expresamente exceptuadas do ámbito deste Convenio: a) As relacións laborais entre as empresas de produción audiovisual e os traballadores/as que prestan os seus servizos ás mesmas cando se trate da produción de obras audiovisuais de curtametraxe cuxa explotación primaria sexa a súa exhibición en salas cinematográficas. b) As relacións laborais entre as empresas de produción audiovisual e os traballadores/as que prestan os seus servizos ás mesmas cando estes dispoñan dun convenio propio, tal como se estabelece no artigo 8 do presente convenio.
Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2016Prórroga e táboas salariais 2016
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Modificación (introduce novas categorías)
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboas salariais 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa salarial 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Táboas salariais 2012.pdf
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Convenio 2009-2011
Convenio01/01/2009 - 31/12/2011Sentenza que anula o artigo 10.2.c) do convenio
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2007Revisión salarial 2007
Revisión01/01/2005 - 31/12/2006Revisión salarial 2005-2006