Prosegur BPO

O presente convenio colectivo establece as normas básicas que regulan as condicións de traballo entre a Empresa Prosegur BPO España S.L. e os traballadores. Este acordo será de aplicación nos centros de traballo da compañía na Coruña e Madrid. As partes pactan que en caso de que entrase en vigor un convenio colectivo sectorial que afectara a algunha das actividades prestadas por traballadores incluídosdentro do ámbito de aplicación deste convenio, o mesmo terá preferencia aplicativa sobre o convenio sectorial referido anteriormente, sen prexuizo de que, naquelas materias que non estivesen expresamente reguladas neste convenio, resultaría de aplicación, no seu caso, o convenio colectivo sectorial,

Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio 2016-2019