Recoletos Grupo de Comunicación, S.A. e persoal de redacción do Diario Deportivo Marca

O presente convenio colectivo afectará todo o persoal pertencente ao persoal da redacción do "Diario Deportivo Marca", "Guías Marca" e as revistas "Marca Motor", "NBA" e "Golfdigest", que preste os seus servizos mediante contrato laboral ordinario, calquera que fosen os seus labores.
Convenio01/01/2005 - 31/12/2007Convenio 2005-2007