Recollida Selectiva Vigo, UTE Vigo Recicla

Este convenio colectivo regulará as condicións de traballo de Vigo Recicla, UTE, para o seu persoal adscrito aos servizos de contenerización, recollida e transporte a recicladores autorizados dos residuos sólidos urbanos reciclables do concello de Vigo.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2017Convenio 2016-2017
Revisión01/01/2016 - 31/12/2017Táboas salariais 2016 e 2017
Convenio01/01/2012 - 31/12/2015Convenio 2012 - 2015
Convenio01/01/2004 - 31/12/2007Convenio 2004-2007