Recuperación de refugallos e materias primas secundarias

Convenio estatal de recuperación de refugallos e materias primas secundarias.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2018Convenio 2016-2018
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Táboa salarial 2015
Revisión01/01/2015 - 31/12/2015Corrección táboa salarial 2015
Revisión01/01/2014 - 31/12/2014Táboa Salarial 2014
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/01/2012 - 31/12/2012Convenio 2011-2012
Convenio01/01/2010 - 31/12/2010Convenio 2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2009Convenio 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008
Revisión01/01/2007 - 31/12/2008Revisión salarial 2007-2008