Regulación de aparcamento e retirada de vehículos (concesións municipais da provincia da Coruña)

O presente convenio regula as relacións laborais entre as empresas concesionarias de servizos municipais de ordenación e regulación de aparcadoiro e/ou retirada de vehículos da vía pública e a súa posterior custodia e o seu persoal nas categorías especificadas no presente convenio. O ámbito xeográfico do presente convenio circunscríbese á provincia da Coruña.
Convenio01/01/2012 - 31/12/2013convenio 2012 - 2013
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2010 (definitiva) e 2011 (provisional)
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2010
Revisión01/01/2009 - 31/12/2009Revisión salarial 2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2011Convenio 2007-2011