Residencias Privadas da Terceira Idade

Este convenio colectivo será de aplicación nas empresas e establecementos que exerzan a súa actividade como residencias da terceira idade (asistidas, non-asistidas e mixtas), tanto para estadías permanentes como temporais, así como tamén en residencia de día, todo iso calquera que sexa a súa denominación.

Quedan expresamente excluídas do ámbito de aplicación deste convenio as empresas que realicen coidados sanitarios específicos como actividade fundamental, entendéndose esta exclusión, sen prexuízo da asistencia sanitaria aos residentes como consecuencia dos problemas propios da súa idade.

Revisión01/01/2017 - 31/12/2017Táboas salariais 2017
Convenio01/01/2016 - 31/12/2019Convenio colectivo 2016-2019
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Revisión01/01/2013 - 31/12/2015Acordo aclaratorio revisións salariais 2013-2015
Revisión01/01/2013 - 31/12/2015Acordo sobre atrasos salariais 2013 e 2014
Revisión01/01/2012 - 31/12/2012Revisión salarial 2012
Revisión01/01/2011 - 31/12/2011Revisión salarial 2011
Revisión01/01/2010 - 31/12/2010Revisión salarial 2009-2010
Convenio01/01/2009 - 31/12/2015Convenio 2009-2015
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Corrección de erros da revisión salarial de 2008
Revisión01/01/2008 - 31/12/2008Revisión salarial 2008
Convenio01/01/2006 - 31/12/2008Convenio 2006-2008