SAGITAL, S.A

O presente Convenio Colectivo establece as normas básicas das relacións laborais entre «SAGITAL, S.A.» e os seus traballadores, calesquera que sexa a súa categoría laboral. As normas deste Convenio serán de aplicación en todos os centros de traballo que a empresa ten na actualidade e os que poida establecer no futuro en todo o Estado español.

Convenio01/01/2008 - 31/12/2010SAGITAL_2008-2010.pdf