Saneamento público, limpeza viaria, regos, recollida, tratamento e eliminación de residuos, limpeza e conservación do alcantarillado (convenio marco estatal)

O presente convenio xeral estabelece e regula as condicións de traballo do persoal dos servizos de limpeza pública, viaria, praias, regos, recollida, tratamento e eliminación de residuos e limpeza e conservación da rede de sumidoiros, dependentes tanto de empresas privadas como de entidades públicas.

Revisión21/05/2018 - 31/12/2019Acordo da comisión paritaria
Convenio31/07/2013 - 31/12/2019Convenio 2013 - 2019
Revisión31/07/2013 - 31/12/2019Acta corrección de erros
Convenio08/03/1996 - 31/12/2001Convenio marco estatal de limpeza viaria e recollida do lixo