Seguriber Compañía de Servicios Integrales, S.L

O presente convenio será de aplicación á empresa "Seguriber Servicios Integrales" e os seus traballadores, dedicados conxuntamente a prestar os servizos externos que se contemplen ou poidan contemplarse no seu obxecto social, así como os propios estruturais da entidade.

Revisión12/02/2012 - 31/12/2014Acordo sobre a vixencia do convenio
Convenio01/01/2012 - 31/12/2014Convenio 2012-2014
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Convenio 2011-2013
Convenio01/01/2011 - 31/12/2013Modificación do convenio do período 2011-2013
Revisión01/01/2009 - 31/12/2010Modificación do artigo 6 e revisión salarial 2009-2010
Convenio01/01/2007 - 31/12/2010Convenio 2007-2010