Seguridad Gallega Nosa Terra, S.A. (SEGANOSA)

Este convenio é de aplicación nos centros de traballo da empresa Seguridad Gallega Nosa Terra S.A. (Seganosa) actualmente existentes e naqueles que durante a súa vixencia puidesen estabelecerse con independencia do emprazamento territorial.

Obriga todos os empregados actuais e futuros da sociedade. Os directores dos diferentes departamentos poderán pactar coa empresa outras condicións distintas ás recollidas neste convenio en canto a salario e xornada.

Convenio01/01/2009 - 31/12/2012Convenio 2009-2012