Servizo de limpeza de Portos de Galicia na zona Norte da Coruña (GESECO)

O presente convenio aplicarase a todos os traballadores adscritos ao servizo de limpeza Portos de Galicia Zona Norte da Coruña, que a empresa S.A. DE GESTION DE SERVICIOS Y CONSERVACION, GESECO S.A., actual contratista, ou á empresa que a poida substituír, ten concertado co ente Portos de Galicia.
Convenio01/01/2007 - 31/12/2008Convenio 2007-2008