Servizo de mantemento do hospital do meixoeiro (Isolux Corsán Servicios, S.A.)

O presente Convenio afectará por igual a tódalas empresas que poidan resultar adxudicatarias do servizo de mantemento do Hospital do Meixoeiro e a tódolos traballadores de dito servizo, que neste momento figuran adscritos á empresa contratista isoux Corsán servizos s.A.

Convenio01/01/2013 - 31/12/2017Convenio 2013 - 2017