Severiano Servicio Móvil, S.A.

O presente convenio colectivo refirese ás actividades e servizos da Unidad de Negocio de Logística referidas á organización, depósito, custodia e xestión de almacéns e plataformas loxísticas; organización e xestión de servizos de mensaxeria, distribución, reparto, transporte e translado de todo tipo de mercadorias, paqueteria, mobiliario, enseres, fondos documentais e obras de arte; xestión de museos e bibliotecas; consultoría, asesoría, auditoría e elaboración de todo tipo de informes, organización e planificación de procesos, xestión de empresas; implantación de tecnoloxías de información e comunicación; asistencia social e atención telefónica que desenvolve a empresa Severiano Servicio Móvil, S.A. nos centros de traballo das provincias de A Coruña, Lugo, Ourense, Córdoba e Sevilla. Afectará, así mesmo, aos centros de traballo que se adhiran ao mesmo.

 

Revisión01/06/2016 - 01/06/2019Plano de igualdade 2016-2019
Convenio01/01/2013 - 31/12/2016Convenio 2013 - 2016