Severiano Servicio Móvil, S.A. (Narón)

O presente convenio colectivo refirese ás actividades de organización, depósito, custodia e xestión do arquivo de documentación clínica que desenvolve a empresa SEVERIANO SERVICIO MÓVIL, S.A. no centro de traballo do polígono Río do Pozo, fase 3, calle 2, rúa Afiladores, parcela J1 - 15573 NARÓN (A CORUÑA).

Convenio01/01/2012 - 31/12/2016Convenio 2012 - 2016