Subcontratistas de Sogama no complexo medioambiental de Cerceda

O presente convenio colectivo será de aplicación a tódolos traballadores e empresas que presten actualmente ou poidan prestar nun futuro os seus servizos nos centros de traballo do COMPLEXO MEDIOAMBIENTAL DO CONCELLLO DE CERCEDA (SOGAMA), calquera que sexa a súa modalidade de contrato ou categoría profesional.

Convenio01/01/2015 - 31/12/2018Convenio 2015-2018
Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio colectivo para os anos 2012, 2013 e 2014
Revisión01/01/2013 - 31/12/2013Táboas salariais 2013
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Convenio 2008-2011
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Emenda do convenio 2008-2011
Convenio01/01/2008 - 31/12/2011Regulamento de produtividade