UMANO

O presente convenio colectivo, de ámbito estatal, será de aplicación á empresa «Umano Servicios Integrales, Sociedad Limitada» e os seus traballadores, dedicados conxuntamente a prestar servizos de mensaxería e distribución de toda clase de correspondencia e paquetería; desenvolvemento e implantación de todo tipo de bases de datos informatizadas e a gravación de datos mediante o uso de ferramentas ou medios informáticos; atención social á terceira idade e diminuídos físicos e psíquicos; control de calidade de servizos prestados ou produtos fabricados por outras empresas; asistencia administrativa, técnica ou comercial a organismos públicos e privados; limpeza de edificios, oficinas e despachos, zonas deportivas, parques e xardíns; mantemento integral de todo tipo de instalacións industriais e de edificios en xeral, etc.
Convenio01/01/2011 - 31/12/2014Convenio 2011-2014
Convenio01/01/2008 - 31/12/2009UMANO_2008-2009.pdf