Uniprex, SAU

As normas do presente convenio colectivo serán de aplicación en todos os centros de Uniprex, SAU, así como naquelas sociedades filiais de radiodifusión da mesma que queiran adherirse ao presente convenio polos mecanismos legalmente establecidos, no territorio estatal, constituídos e que poidan constituírse no futuro durante o tempo de vixencia do mesmo. Todos os beneficios, dereitos e prestacións ou melloras recoñecidas neste convenio para o traballador fixo serán igualmente aplicables ao persoal temporal, independentemente do tipo de contrato laboral que teña, sempre que cumpra o resto dos requisitos para cada caso.

Convenio01/01/2017 - 31/12/2019Convenio 2017-2019
Convenio01/01/2016 - 31/12/2016Convenio 2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2015Convenio 2013 - 2015
Convenio01/01/2010 - 31/12/2012Convenio 2010-2012