Venda por Xunto de Tecidos, Mercería e Paquetería (Téxtil) da Provincia de Pontevedra

O presente Convenio regulará as relacións laborais de todas as empresas da provincia de Pontevedra encadradas no Sector de venda ao por maior de tecidos, mercería e paquetería en xeral, prendas confeccionadas, alfombras e tapices, zapatos, quincallería, etc., e as que no futuro se encadren.

Convenio01/05/2009 - 30/04/2012Convenio 2009-2012
Revisión01/05/2008 - 30/04/2009Revisión salarial 2008-2009
Convenio01/05/2006 - 30/04/2009Convenio 2006-2009