Xardinaría (convenio estatal)

O presente convenio será de aplicación e obrigará todas aquelas empresas que se dediquen á realización, deseño, conservación e mantemento de xardinaría en todas as súas modalidades, xa sexan públicas ou privadas. Así como aquelas empresas que con independencia das distintas actividades que puidese desenvolver, realicen traballos propios de deseño, construción, conservación e/ou mantemento de xardinaría en todas as súas modalidades.
Convenio01/01/2017 - 31/12/2020Convenio 2017-2020
Convenio01/01/2015 - 31/12/2016Convenio colectivo 2015-2016
Convenio01/01/2013 - 31/12/2014Convenio 2013 - 2014
Convenio01/01/2010 - 31/12/2013Convenio 2010-2013
Revisión01/01/2007 - 31/12/2009Revisión salarial 2007-2008-2009
Convenio01/01/2007 - 31/12/2009Convenio 2004-2009
Revisión01/01/2000 - 31/12/2003Revisión salarial 2000-2001-2002-2003