Corrección do artigo 3º do convenio

08/4/10.

Corrección do artigo 3º do convenio 2009-2010, publicado no BOP o 9 de abril de 2010.