Desenvolvemento da Disposición Transitoria 3ª e revisión salarial de 2010-2011 do Grupo 3º

08/3/11.

Acta dos acordos sobre desenvolvemento da disposición transitoria 3ª do convenio colectivo estatal de axencias de viaxe, así como os incrementos salariais para os anos 2010 e 2011 dos traballadores encadrados no Grupo 3º (grupo de servizos xerais).