Emenda da revisión salarial de DIA

Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Sun 01/01/12 - Mon 31/12/12