Despiden a outra compañeira en Compostela

foto_despido_Noa.JPG
03/12/09.

Como xa pasara hai un ano co despido (improcedente) da compañeira  Noa Mallo nesa mesma tenda, a empresa rescinde agora o contrato doutra  traballadora que quería facer valer os seus dereitos.  Aducen baixo rendemento e faltas de respeto á responsable. Non hai moito tempo presentouse un escrito denunciando as tentativas por parte desta persoa de facer cambios nos horarios da compañeira despedida e tamén o trato ameazante e despectivo que tivo hacia ela cando víu que non o podía levar a cabo.