Acordo entre as traballadoras da Coruña e a empresa para implementar uns horarios respetuosos co que di a lei

08/11/10.

Despois de múltiples propostas presentadas pola cadro de persoal da Coruña á empresa e rexeitadas con argumentos pouco fundamentados ("Están ben... pero, non") chegouse a un entendemento para levar a efeito unhas rotacións que permiten o obrigado descanso de todas as compañeiras deste centro de traballo. Así ponse punto e final a unha problemática que comezou hai mais dun ano a raiz dunha denuncia na Inspección de Traballo que confirmou que os descansos eran insuficientes e que se estaba a solapar o descanso entre xornadas de 12 horas co descanso semanal de día e medio ininterrompido.