Laudo arbitral de interpretación do capítulo II e da táboa salarial do convenio colectivo

Tipo de acordo: 
Convenio
Validez temporal: 
Tue 01/01/08 - Sat 31/12/11