Laudo Arbitral sobre a supresión da paga extra e pluses

Tipo de acordo: 
Revisión
Validez temporal: 
Sun 01/01/12 - Mon 31/12/12