Modificación do convenio

07/3/12.

Modificación do convenio, publicada no BOE do 7 de marzo de 2012.