Modificación da revisión salarial de 2008 e do artigo 6 do convenio

12/4/10.

Modificación da revisión salarial de 2008 e do artigo 6 do convenio.