Comercio da Pel e do Calzado da Provincia de Lugo

Estado do convenio: Negociación paralizada

Táboas 2010

05/5/10.

Revisión salarial 2010, publicada no BOP do 6 de maio de 2010.