Consorcio para a Promoción da Música (Orquestra Sinfónica de Galicia)

Estado do convenio: En vigor

Publicado o convenio para o período 2013-2015

06/6/14.

O BOP da Coruña de 6 de xuño recolle nas súas páxinas o convenio colectivo con validez durante os anos 2013, 2014 e 2015.