Grupo de Empresas Canabal, convenio do centro de traballo da barcaza do encoro de Portodemouros

Estado do convenio: Negociación paralizada