Turismos Motor, S.A. (TUMOSA)

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado no B.O.P da Coruña o Convenio colectivo para os anos 2010 e 2011

19/11/12.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña do dia 19 de Novembro vense de publicar o  convenio colectivo para os anos 2010 e 2011 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa Turismos Motor, S.A.