Maconsi S.L., centro de traballo do Polígono do Tambre

Estado do convenio: Negociación paralizada