Xade (Xestión de Actividades Deportivas e Espectáculos), acordo de empresa

Estado do convenio: Negociación paralizada