Limpeza viaria do Concello de Ponteareas, FCC

Estado do convenio: Negociación paralizada