Xardinaría do Concello de Santiago de Compostela, Cespa S.A.

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicadas no BOP da Coruña as Táboas salariais para os anos 2011, 2012 e 2013

17/6/13.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 17 de Xuño de 2013 vense de publicar as Táboas salariais para os anos 2011, 2012 e 2013 para as traballadoras e os traballadores da empresa Cespa, SA adicados á xardinaria do Concello de Santiago de Compostela.

Publicado no BOP da Coruña o convenio colectivo para o ano 2013

12/4/13.

Publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 12 de Abril de 2013 o novo convenio colectivo para o ano 2013 (os conceptos económicos terán efectos retroactivos ao 1 de xaneiro de 2011) que rexe ás traballadoras e aos traballadores da empresa Cespa SA adicados á Xardinaria do Concello de Compostela

Convenio de 2010

11/11/11.

Publicado o convenio do ano 2010 do centro de traballo de Cespa no mantemento dos xardíns do Concello de Compostela.