Recollida Selectiva Vigo, UTE Vigo Recicla

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado no BOP de Pontevedra o novo convenio colectivo para os anos 2012 a 2015

17/12/12.

Publicado no Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do dia 20 de Decembro de 2012 o convenio colectivo que rexe ás traballadoras e traballadores da empresa Vigo Recicla UTE (Fomento de Construcciones y Contratas, SA, e Contenur España, SL)  e as táboas salariais, para os anos 2012, 2013, 2014 e 2015