Limpeza de Colexios Públicos de Vigo, Mantelnor Limpiezas. (anterior adxudicataria: LINORSA)

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado no BOP o convenio vixente dende 2012 a 2015

05/8/14.

O boletín procincial recolle o 5 de agosto o texto do convenio colectivo con vixencia para os anos 2012-2015.

Revisión salarial 2009

13/5/10.

Revisión salarial 2009, publicada no BOP o 13 de maio de 2010.