Mediterranea de Catering, S.L. (antes Maconsi, S.L.) (Hospital do Meixoeiro)

Estado do convenio: En vigor

Publicado no BOP de Pontevedra o Convenio colectivo para o ano 2013

27/8/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 27 de Agosto de 2013 vense de publicar o Convenio colectivo para o ano 2013 que rexe ás traballadoras e aos traballadores de Mediterránea de Catering, S.L. adicados á cociña do Hospital do Meixoeiro

Publicado no BOP de Pontevedra o convenio colectivo para o ano 2011

13/11/12.

No Boletin Oficial da Provincia de Pontevedra do 13 de Novembro de 2012 publicouse o Convenio colectivo que rexe ás traballadoras e aos traballadores de Mediterránea de Catering, SL durante o ano 2011