CESPA, SA - Servizo de limpeza viaria, recollida rsu, transporte e desratización do Concello de Poio

Estado do convenio: En vigor

Publicado no BOP de Pontevedra o Convenio para os anos 2012 e 2013

20/5/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra do 20 de Maio de 2013 vense de publicar o Convenio colectivo para os anos 2012 e 2013 da empresa Cespa, S.A., adicada á Limpeza viaria, recollida de rsu, transporte e desratización do Concello de Poio