Subcontratistas de Sogama no complexo medioambiental de Cerceda

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicadas no BOP da Coruña as Táboas salariais para o ano 2013

10/6/13.

No Boletín Oficial da Provincia da Coruña do 10 de Xuño de 2013 publicaronse as Táboas salariais para o ano 2013 para as traballadoras e os traballadores das distintas categorias

Publicado no BOP da Coruña o Convenio colectivo para os anos 2012, 2013 e 2014

04/2/13.

No Boletín Oficial Provincial da Provincia da Coruña vense de publicar o Convenio colectivo para os anos 2012, 2013 e 2014 que rexe ás traballadoras e aos traballadores de todas as empresas vinculadas por razóns organizativas ou produtivas á Sociedade Galega do Medio Ambiente en Cerceda (SOGAMA), polo de agora UTE PRTE CERCEDA, UTE AREOSA, UTE PCOG & PTE CERCEDA, V-2 SEVICIOS AUXILIARES e UTE TRATESA-AMASA