Casino Ferrolano - Tenis Club

Estado do convenio: En vigor

Publicado o convenio 2010-2011

19/6/12.

O BOP publicou hoxe o convenio para 2012 e 2011.

Publicada a revisión salarial dos anos 2007, 2008 e 2009

03/3/10.

O BOP publica a revisión salarial dos anos 2007, 2008 e 2009 do convenio do Casino Ferrolano-Tenis Club. As presentes táboas prorrogan o convenio dos anos 2003-2006.