Limpeza do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos. Limpezas Faro, S.L. (antes Valoriza Facilities, SAU, antes EULEN, S.A.)

Estado do convenio: En vigor

Publicado no BOP de Lugo o Convenio colectivo para os anos 2011 a 2013

13/6/13.

No Boletín Oficial da Provincia de Lugo do 13 de Xuño de 2013 vense de publicar o Convenio colectivo para os anos 2011, 2012 e 2013 que rexe ás traballadoras e aos traballadores da contrata Limpezas Faro, SL adicados ao servizo de limpeza do Hospital Comarcal de Monforte de Lemos