Setex Aparki SA (Vigo- adxudicataria do servizo de guindastre)

Estado do convenio: En vigor