Ascan Empresa Constructora y de Gestión SA - recollida e limpeza viaria do concello de Sanxenxo

Estado do convenio: En vigor