Servizo de limpeza de Portos de Galicia na zona Norte da Coruña (GESECO)

Estado do convenio: Negociación paralizada