Fútbol profesional

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado convenio con vixencia desde xuño de 2016 até xuño de 2020

08/12/15.

No BOE de 8 de decembro de 2015 publicouse o Convenio colectivo para a actividade de fútbol profesional, que terá vixencia entre o 1 de xullo de 2016 até o 30 de xuño de 2020. Este convenio aplicaráse aos futbolistas profesionais que se adiquen voluntariamente á práctica do deporte por conta allea e dentro do ámbito de organización e dirección dun Clube/SAD. 

 

Publicado o convenio para as dúas próximas tempadas

09/10/14.

O BOE de 9 de outubro recolle nas súas páxinas o texto do convenio colectivo con vixencia para as tempadas deportivas 2014/15 e 2015/16.