Voz Audiovisual

Estado do convenio: Negociación paralizada

Publicado convenio para o período 2014-2016

08/1/16.

O BOP da Coruña do 8 de xaneiro de 2016 publica o convenio colectivo da empresa Voz Audiovisual SA con vixencia entre o 1 de xaneiro de 2014 e o 31 de decembro de 2016. 

Publicado no B.O.P. da Coruña o novo Convenio colectivo para os anos 2012 e 2013

09/11/12.

Publicado no Boletín Oficial da Provincia da Coruña o pasado dia 9 de Novembro o novo convenio colectivo para os anos 2012 e 2013 que rexe ás traballadoras e traballadores da empresa Voz Audiovisual, S.A.