O novo convenio do Comercio vario coruñés xa entrou en vigor

20081017_folga_comercio_corunha_13.jpg
O convenio do Comercio vario da provincia da Coruña para os anos 2008, 2009, 2010 e o primeiro semestre de 2011 foi publicado polo Boletín Oficial da Provincia o pasado 30 de xullo. Para 2009 aplicarase unha suba salarial do 2´25%, mais a CIG-Servizos reclamará xudicialmente para que esta cantidade se eleve un punto máis.
31/7/09.

Foron necesarias dúas folgas, manifestacións e diversos actos de protesta durante todo un ano para conseguir melloras laborais e salariais no convenio do Comercio vario da provincia da Coruña.

VIXENCIA: 2008, 2009, 2010 e o primeiro semestre de 2011.

XORNADA ANUAL: 1.796 horas en 2009, 1.792 en 2010 e 1.790 en 2011.

DOMINGOS E FESTIVOS: voluntarios. Complemento de 20 euros/día. (Ao ser voluntarios convértense en horas extras e, no caso de traballalas, á parte do complemento dos 20 euros, deberase cobrar un incremento do 75%, ben sexa en cartos ou en tempo de compensación).

PERSOAL A TEMPO PARCIAL:

  1. 75% de incremento no pagamento das horas complementarias avisadas con menos de 7 días de antelación. A empresa ten que ter un rexistro de cando comunica a realización destas horas. 
  2. Preferencia de aumento de horas fronte a nova contratación. A empresa ten que informar das vacantes ao persoal que está na empresa. 
  3. Xornada continua para o persoal con menos de 30 horas á semana en centros de apertura continuada. Nos que pechen a mediodía, a xornada continua será obrigatoria nos contratos inferiores a 24 horas semanais.

LICENZAS RETRIBUÍDAS:

  1.  1 día máis por voda (17 días).
  2.  1 día por falecemento de familiar de terceiro grao.

XUBILACIÓN: Os traballadores/as poderán acollerse voluntariamente á xubilación parcial e flexíbel a partir dos 61 anos.

SEGUROS: Aumento do seguro por morte ou invalidez: 28.000 euros en 2009 e de 30.000 euros nos seguintes anos.

CONDICIÓNS ECONÓMICAS: Suba en todos os conceptos:

  1. 5% para o 2008
  2. IPC previsto máis 1´25% o resto dos anos
  3. Cláusula de revisión con carácter retroactivo de IPC real máis 1´25% a final de cada ano.

PROMOCIÓN PROFESIONAL: Os/as axudantes de dependente ou os/as mozos/as pasarán automaticamente aos dous anos á categoría de dependente e mozo/a especializado. Esta promoción farase efectiva a partir de xaneiro de 2010.

24 E 25 DE DECEMBRO: As horas que se traballen a partir das 16:00 horas destes días terán un incremento de 10 euros/hora.

ACUMULACIÓN DO PERMISO DE LACTACIÓN POR DÍAS COMPLETOS.

PROTOCOLO CONTRA O ACOSO MORAL E SEXUAL

COMPROMISO DE ADECUAR AS CATEGORÍAS E A CLASIFICACIÓN PROFESIONAL Á REALIDADE DO SECTOR ANTES DE QUE REMATE 2009.